Dubbeldonation och inomparsdonation på IVF-klíníkin Reykjavik

På IVF-klíníkin Reykjavík kan vi erbjuda ensamstående kvinnor, lesbiska och heterosexuella par så kallad dubbeldonation. Dubbeldonation innebär att ett heterosexuellt par, där båda parter är infertila, får behandling med både donerade spermier och ägg. För ensamstående kvinnor och lesbiska par gäller det samma, behandling sker med både donerade ägg och spermier.

Vi erbjuder även så kallad inomparsdonation, som betyder att den ena kvinnan i en lesbisk relation har möjlighet att donera ägg till sin partner. Många kvinnor uppskattar denna möjlighet som ett sätt att kunna bli ännu mer delaktiga i resan mot att bli föräldrar. Befruktning sker med donerade spermier.

Förutom dessa behandlingar så erbjuder vi ägg- och spermiedonation. Vi hjälper också gärna äggdonationspatienter där patienten har med sig en egen donator.

På Island är åldersgränsen för IVF och fertilitetsbehandlingar 49 år. På kliniken har vi svensk- och norsktalande läkare och kurator. Välkomna att kontakta oss redan idag för frågor eller tidsbokning.

E-post: reykjavik@ivfklinikin.is 

Telefon: 00354-430 40 00

www.ivfklinikin.is