Forskning

En IVF-behandling är en lång kedja av händelser – alltifrån det första planeringsmötet med paret till att behandlingen avslutas med ett graviditetsultraljud – där varje åtgärd/möte är betydelsefull.

Forskning och utveckling kan beröra varje del av denna process från vårdrelaterade frågor till medicinska frågor om hormonstimulering, processer på laboratoriet såsom odling och bedömning av embryon.

Forskningstradition

Inom IVF Sverige finns en stark forskningstradition. Vid varje klinik finns läkare med forskarutbildning varav några är knutna till universitetskliniker som docent och handledare. Här finns även läkare som har arbetat med forskning inom IVF sedan början av 1980-talet. Vid några kliniker finns embryologer med forskarutbildning och även forskningssköterskor och barnmorskor med erfarenhet av kliniska prövningar.

Varje klinik inom koncernen är ISO-certifierad och en klinik har dessutom ett ackrediterat laboratorium. För oss är kvalitet viktigt eftersom vi handskas med det som ska bli en kommande generation.

Vår målsättning med ständig forskning och utveckling är att förenkla behandlingen och förbättra chansen för paret att få barn.