Insemination ensamstående kvinnor

Sedan den 1 april erbjuder vi privat inseminationsbehandling med donerade spermier till ensamstående kvinnor. Varmt välkommen att kontakta respektive klinik för information och tidsbokning. Vi erbjuder insemination med donerade spermier på alla våra kliniker (utom IVF-kliniken Stockholm där vi istället hänvisar till Fertilitetscentrum Stockholm). För kontaktuppgifter till våra kliniker, se här, läs även mer om behandlingen här bredvid under relaterad information.

Vad är Insemination?

Ursprungligen utvecklades konstgjord befruktning för att man skulle kunna hjälpa par att bli gravida. Insemination, är en metod inom assisterad befruktning där spermier placeras artificiellt i kvinnans livmoder för att åstadkomma graviditet.

Donerade spermier används i de fall där kvinnan är ensamstående, lever i ett samkönat förhållande eller vars partner har låg eller obefintlig spermieproduktion.

Ensamstående kvinnor I lagen om genetisk integritet regleras bestämmelser för insemination. Den 1a april 2016 gjordes en ändring i denna lag som ger ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning. Om en ensamstående kvinna blir gravid och föder ett barn genom konstgjord befruktning anses den ensamstående kvinnan att vara barnets enda rättsliga förälder.

Insemination ivf sverige

Hur går en insemination till?

Inför inseminationen

Innan behandlingen inleds är det obligatoriskt att genomgå en fertilitetsutredning. En fertilitetsutredning innebär läkarbesök där man går igenom sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning, undersökning av äggledarna, provtagning av hormoner och infektionsscreening.

Om kvinnan har en manlig partner kan ofta mannens spermier användas för iden konstgjorda befruktningen. Om kvinnan är ensamstående, lever i en samkönad relation eller kvinnans manliga partner har en genetisk sjukdom eller producerar för få rörliga spermier används en spermiedonator.

Optimera tidpunkt för insemination

För att optimera tidpunkten för inseminationen följs kvinnans menstruationscykel noggrant. Detta görs genom blodprov, ultraljud, ägglossningstest och eventuellt ultraljud kan göras för att detektera ägglossningen.

Inhämtning av spermier

Mannen lämnar sina spermier antingen hemma eller på kliniken i en särskild burk.

För att öka spermaproduktionen rekommenderar vi 2 – 3 dagars abstinens innan spermaprovet lämnas.

Spermadonator genom spermabank

Om sperman för inseminationen tas från en spermabank är sädesvätskan nedfryst och förvaras i karantän under minst 6 månader. För att vara helt säker på att donatorn inte har någon överförbar sjukdom testas han både före och efterlämning av spermaprovet.

Inseminationens procedur

Genom att tvätta spermierna innan inseminationen ökas chanserna för befruktning då detta tar bort slem och orörliga spermier från sädesvätskan. När spermierna är preparerade placeras de i livmodern.

Spermier från en spermiedonator eller kvinnans partner insemineras i kvinnans livmoder innan ägglossning sker.

Efter inseminationen får kvinnan vila en kort stund om hon önskar.

Vid intrauterin insemination då spermier placeras direkt i kvinnans livmoder används inseminationskateter.

Det finns ingen garanti för graviditet genom insemination, men om kvinnan blir gravid skiljer sig graviditeten ej från en graviditet som är uppnådd genom samlag.