Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15% av alla par i fertil ålder. Orsakerna kan vara många och bero på kvinnan eller mannen eller på båda. I vissa fall kan inte barnlösheten förklaras.

Var kan behandling ske?

Ofrivilligt barnlösa par kan få hjälp med IVF vid universitetssjukhus samt privata kliniker. För landstingsfinansierad behandling finns vissa krav på t ex kvinnans och mannens ålder (varierar mellan landsting), att paret inte har gemensamma barn sedan tidigare, att mannen eller kvinnan inte är steriliserade eller att kvinnan inte är underviktig eller överviktig (olika landsting har olika BMI-gränser). Om paret har rätt till landstingsfinansierad vård kan behandling ske på privat klinik enligt avtal.

Till våra kliniker inom IVF Sverige kan alla ofrivilligt barnlösa par vända sig för en första konsultation och en bedömning av det enskilda parets unika förutsättningar för en IVF-behandling. Vår uppgift är då att redogöra för den bästa behandlingsmetoden för paret. I vissa fall kan vår rekommendation även vara att avstå från behandling. Då kan donation eller adoption vara tänkbara alternativ.

IVF är vår specialistkompetens

Den medicinska verksamheten på våra kliniker har som mål att bedriva utredning och behandling av ofrivilligt barnlösa par där IVF (provrörsbefruktning) är vår specialistkompetens.

Vår verksamhet omfattar

  • fertilitetsutredning
  • stimulering av ägglossning
  • assisterad befruktning
  • donationsprogram
  • psykologiskt stöd

Den kunskap och långa erfarenhet som finns på våra kliniker ger oss förutsättningar att erbjuda den bästa individuella behandlingen.

Fertilitetsutredning

Ofrivillig barnlöshet kan bero på flera saker. Om ett par har försökt att få barn under ett års tid (eller 6 månader om kvinnan är äldre än 35) är det lämpligt att söka hjälp. Första steget är att göra en fertilitetsutredning.

Vid en fertilitetsutredning analyseras bl a äggstocksreserven hos kvinnan samt antalet spermier och dess kvalitet hos mannen. Därefter kan den mest lämpliga behandlingsmetoden för bästa möjliga resultat rekommenderas.

Vilken behandlingsform som är mest lämplig diskuteras i dialog med varje par. Hänsyn tas till hur långvarig infertiliteten är, vilken orsak som ligger bakom, och kvinnans ålder. För par där kvinnan är ung – under 30 år – finns i de flesta fall en god chans till graviditet under flera år framöver, medan kvinnor som närmar sig 40 år har kort tid på sig.

Individuell behandling innebär att alltid ta hänsyn till parets förutsättningar och önskemål då man väljer behandlingsmetod.

Alla våra kliniker inom IVF Sverige erbjuder fertilitetsutredning. Det är också möjligt att genomföra fertilitetsutredning hos sin lokala gynekolog och därefter vända sig till oss. En fertilitetsutredning tar ca 2-4 veckor.

Stimulering av ägglossning

Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar så kan ägglossning stimuleras genom tablettbehandling eller hormoninjektioner. På så vis finns det goda chanser för paret att på ”egen hand” uppnå sin efterlängtade graviditet. Stimuleringarna kan upprepas flera gånger för att öka chansen att bli gravid.

Om graviditet trots allt uteblir är IVF ett möjligt nästa steg.

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för befruktningsmetoder som utförs delvis utanför kroppen. De två viktigaste typerna av assisterad befruktning är insemination, där spermier handhas utanför kroppen, och IVF, där både spermier och ägg hanteras utanför kroppen.

Partnerinsemination

Insemination kan vara en lämplig behandling vid oförklarad barnlöshet eller om paret har svårt att genomföra samlag. Vanligen hormonstimuleras kvinnan för att optimera ägglossning. Mannens spermaprov prepareras och förs in i livmodern med en tunn plastkateter.

Om inseminationen inte lyckas är IVF ett möjligt nästa steg.

IVF

IVF kan användas vid alla former av ofrivillig barnlöshet – kvinnlig, manlig och oförklarad infertilitet. Vid IVF sker befruktning av kvinnans ägg utanför kroppen.

En IVF-behandling föregås i de allra flesta fall av hormonstimulering av kvinnan. Vid våra kliniker tillämpas huvudsakligen den s k korta behandlingen som är mycket mindre påfrestande för kvinnan och lika bra som den tidigare mer använda men längre behandlingen.

Vid IVF tas ägg ut från kvinnans äggstockar och mannen lämnar ett spermaprov som prepareras för att få fram de bästa spermierna. Om mannen har ett bra antal spermier med god rörlighet görs standard IVF där spermierna av egen kraft befruktar äggen. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs mikroinjektion, s k ICSI. Ett befruktat ägg (embryo) återförs sedan i kvinnans kropp.

IVF Sverige genomför idag ca 6 000 behandlingar per år.

Donationsprogram

Donation tillämpas vid infertilitet som beror på t ex avsaknad av ägg eller spermier. Om IVF-behandlingen inte lyckas kan donation också vara en möjlighet för ofrivilligt barnlösa par. Vid donation kan både insemination och IVF tillämpas som behandlingsmetoder.

Sveriges enda privata donationsverksamhet finns idag vid IVF-kliniken Umeå.

Psykologiskt stöd

Det är mycket påfrestande att inte uppnå graviditet när man så önskar. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig.

Personalen på våra kliniker är van att bemöta par i svåra situationer såväl före, under som efter behandlingen. Men ibland kan det behövas extra stöd. Vi kan då boka ett besök hos en psykolog eller förmedla kontakt till en psykolog. I en svår situation kan det hjälpa att formulera och bearbeta känslor och tankar, antingen tillsammans eller var och en för sig.

Tyvärr kan inte alla par få hjälp med sin ofrivilliga barnlöshet idag men utvecklingen går framåt och IVF som metod blir alltmer lyckosam. Det viktigaste är en öppen och ärlig dialog mellan paret och teamet på IVF-kliniken.