Resultat

Idag kan i genomsnitt två av tre par få barn inom ramen för tre IVF-behandlingar och tre av fyra uppnår graviditet efter tre behandlingar. Ca hälften av paren med goda förutsättningar blir gravida efter ett ägguttag med färsk återföring och möjlighet till frysåterföring.

Vad påverkar chansen att få barn efter en IVF-behandling?

Chansen att lyckas med en IVF-behandling är beroende av många olika faktorer där kvinnans ålder och hennes äggstockar är av största betydelse. Därför redovisar man ofta resultat vid IVF i förhållande till kvinnans ålder. Möjligheten att bli gravid avtar naturligt med åldern och minskar redan från ca 35 års ålder. Dock är det stora individuella skillnader vilket innebär att en kvinna som närmar sig 40 år och har en mycket god äggreserv kan ha lika stor chans att uppnå graviditet med IVF som en yngre kvinna med nedsatt äggreserv.

Andra faktorer av betydelse för chansen att lyckas med IVF är bl a

  • orsaken till barnlöshet
  • tidigare barn efter IVF
  • tidigare ej lyckade IVF-behandlingar
  • spermiernas förmåga att befrukta äggen
  • äggstockarnas reaktion på stimulering
  • antalet ägg vid ägguttag
  • embryokvaliteten vid IVF-behandlingen
  • livsstilsfaktorer såsom rökning och övervikt

Det är parets unika förutsättningar tillsammans med erfarenhet och bedömningsförmåga på den enskilda IVF-kliniken som är avgörande om man lyckas uppnå graviditet. Detta påverkar naturligtvis de resultat som den enskilda kliniken också kan redovisa.

Risker för missvisande graviditetssiffror

IVF-resultat är en svårgenomtränglig materia. Försiktigheten hos en klinik som i tveksamma fall avråder från behandling leder i normalfall till genomsnittligt bättre graviditetssiffror. En klinik som däremot hoppfullt behandlar par med mycket små chanser att bli gravida kan försämra klinikens samlade resultat.

För att få tillförlitliga data behövs också tillräckligt många behandlingar, dvs en klinik med få behandlingar kan ena året ha mycket goda resultat beroende på att par med från början goda chanser att lyckas har behandlats.

Att bedöma en klinik genom att titta på medelvärdet för t ex förra årets lyckade behandlingar är därför ett trubbigt verktyg. Graviditetsresultat kan dessutom redovisas med olika variabler så som ålder, antal behandlingar och tidsperiod och ibland särskiljer sig definitionen av olika begrepp.

En personlig första kontakt är därför oftast den bästa vägen när paret ska välja fertilitetsklinik.