Samarbeten

För att tillvarata tillgängliga resurser inom reproduktionsmedicin och fortsätta utvecklingen inom assisterad befruktning i minst samma takt sedan introduktionen i Sverige på 1980-talet har vi etablerat nära relationer med flera organisationer, privata som offentliga.

IVF Sverige har t ex ett nära samarbete med samtliga universitetssjukhus i Sverige. Vanligtvis pågår flera studier och forskningsprojekt samtidigt.

Våra kliniker genomför också löpande små och stora studier med läkemedelsföretag och leverantörer av t ex odlingslösningar. Ett antal mycket uppskattade utbildningar som riktat sig till specialister och blivande specialister inom gynekologi och obstetrik har också hållits i samarbete med olika företag.

Ibland tar vi även en kontakt med utländska leverantörer för att diskutera nya produkter och besöker IVF-kliniker över hela världen för att lära mer om deras arbetssätt och ta del av nya studier.

Att komma ett steg vidare är en stark drivkraft som genomsyrar hela koncernen.