Våra kliniker

I IVF Sverige ingår totalt åtta kliniker i Sverige, Norge och på Island, verksamma under varumärkena IVF-kliniken, Fertilitetscentrum, IVF-klinikken och IVF-klinikin. Klinikerna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Falun, Oslo och Reykjavik.

IVF-kliniken Stockholm

IVF-kliniken Stockholm startades i maj 2000 av Steffan Lundberg och Håkan Wramsby på S:t Görans sjukhus med syfte att öka tillgängligheten till privat IVF i Storstockholm. Kliniken blev således startskottet till koncernen IVF Sverige. Kliniken var en av de första att erbjuda den korta metoden för hormonstimulering vid IVF-behandling, en metod som har förenklat behandlingen av kvinnan avsevärt, reducerat riskerna för biverkningar och är betydligt mindre tidskrävande än traditionell hormonbehandling.IVF-kliniken Stockholm

IVF-kliniken Umeå

IVF-kliniken Umeå är en väletablerad IVF-klinik och samtidigt den enda privata klinik i Sverige som också erbjuder behandling med såväl donerade spermier som donerade ägg. För att öka tillgängligheten för långväga patienter har IVF-kliniken Umeå samarbete med flera kvinnokliniker samt distansstimulerande gynekologer i Norrland. Dessutom arbetar kliniken på uppdrag av flera landsting. IVF-kliniken Umeå blev 2002 den andra kliniken att ingå i koncernen. IVF-kliniken Umeå

IVF-kliniken CuraÖresund

IVF-kliniken Cura i Malmö grundades av Håkan Wramsby och Per Sundström 1986 som en av de första privata klinikerna i Sverige. Kliniken förvärvades 2003 av koncernen. År 2012 blev även IVF-kliniken Öresund i Malmö, som grundades av Leif Hägglund 1990, en del av IVF Sverige. Klinikerna flyttade samman i IVF-kliniken Öresunds lokaler 2013 och erbjuder idag mångårig kompetens inom infertilitet med ambitionen om att bygga en stark FoU-enhet. IVF-kliniken CuraÖresund är idag en av Sveriges största privata kliniker. IVF-kliniken CuraÖresund

IVF-kliniken Falun

IVF-kliniken Falun startades 1989 av Staffan Nilsson och Urban Waldenström med målsättningen att erbjuda IVF-behandlingar med bästa möjliga resultat och omvårdnad. Idag är kliniken en av de största privata IVF-enheterna i Norden. IVF-kliniken Falun var pionjärer inom blastocystodling och frysning av blastocyster. Tack vare den långa erfarenheten och de goda resultaten ger kliniken en graviditetsgaranti till par under förutsättning att kvinnan är under 39 år och inte har gjort någon tidigare IVF-behandling. Kliniken har upparbetat ett stort nätverk med distansstimulerande gynekologer genom lång tid och har även flera uppdrag från olika landsting. Kliniken förvärvades 2008. IVF-kliniken Falun

Fertilitetscentrum Göteborg

Fertilitetscentrum Göteborg grundades 1987 som en av de första privata kliniker i Sverige av Matts Wikland som fem år tidigare var med i det team som lyckades med det första IVF-barnet i Sverige. Fertilitetscentrum Göteborg har varit först med att framgångsrikt införa ett antal viktiga metoder såsom återförande av frysförvarade embryon, mikroinjektion vid manlig ofruktsamhet, befruktning av ägg med spermier uttagna via nålaspiration från bitestiklar och testiklar och var bland pionjärerna för blastocystodling. Fertilitetscentrum Göteborg är den första IVF-kliniken i Sverige som genom vitrifikation av obefruktade ägg har hjälpt ett par till sitt efterlängtade barn. Fertilitetscentrum Göteborg har en lång forskningstradition och har blivit ett centra dit par med svår manlig faktor remitteras av både privat och offentlig sjukvård. Kliniken ingår sedan 2008 i IVF Sverige. Kliniken har också avtal med flera landsting. Fertilitetscentrum Göteborg

Fertilitetscentrum Stockholm

Fertilitetscentrum Stockholm grundades 2004 som en systerklinik till Fertilitetscentrum Göteborg. Kliniken blev från start föregångare i Stockholm med blastocystodling och vitrifikation av blastocyster. Precis som i Göteborg är forskning en viktig del i verksamheten. Sedan 2010 har kliniken även ett landstingsavtal. Fertilitetscentrum Stockholm blev 2008 en del av IVF Sverige. Fertilitetscentrum Stockholm

IVF-klinikken Oslo

IVF-klinikken Oslo var den første private klinikken i Norge som kunne tilby assistert befruktning. Vi har jobbet med å hjelpe par til å få sitt etterlengtede barn siden 1986. Vi vil at hvert eneste par som besøker oss skal føle at vi har gjort vårt ytterste for å hjelpe dem. Gjennom å gi våre pasienter den beste IVF-omsorg, både gjennom kompetanse og personlig tilstedeværelse, ønsker vi å være det selvsagte valg for barnløse. IVF-kliniken Oslo

IVF-klíníkin Reykjavík

I februari öppnar vi dörrarna till vår nya klinik på Island. IVF-klíníkin Reykjavík startas i samarbete med framstående namn inom reproduktionsmedicin som tidigare varit verksamma vid Art Medica-kliniken i Reykjavik. Samtliga har lång erfarenhet av fertilitetsbehandlingar och är utbildade vid Sahlgrenska Universitetsjukhuset i Göteborg. I samband med öppnandet av IVF-klíníkin Reykjavík förvärvar IVF Sverige Art Medica vars verksamhet övergår till IVF-klíníkin Reykjavík vid dess öppnande. Den nya kliniken är belägen i nya lokaler på Glaesibaer i Reykjavik med toppmodern utrustning. www.ivfklinikin.is