Fertilitetsbevarande åtgärder

Information för patienter

Fertilitetsbevarande åtgärder
Vissa medicinska behandlingar medför risk för nedsatt spermieproduktion hos mannen eller nedsatt äggstocksfunktion hos kvinnan, med infertilitetsproblematik efter avslutad behandling. Det kan därför finnas behov av att tillvarata spermier, oocyter, embryon eller äggstocksvävnad innan en sådan behandling påbörjas.

Exempel på behandlingar som kan nedsätta spermie- eller äggstocksfunktionen är behandling med cellhämmande medel och strålbehandling. De vanligaste sjukdomarna där dessa behandlingar kan behöva användas är testikelcancer, bröstcancer, malignt melanom, cervixcancer, non-Hodgkins lymfom och leukemi.

Män som ska genomgå t.ex. en cancerbehandling kan få långvarig eller permanent påverkan på spermieproduktionen eller sädesuttömningsfunktionen. I sådana fall kan vi erbjuda nedfrysning av spermier. Längre fram kan dessa användas till insemination eller provrörsbefruktning. Vanligtvis lämnar patienterna ett prov till nedfrysning.

De åtgärder som kan bli aktuella för att bevara fertiliteten är:

För mannen
• Nedfrysning av Spermier. Spermier fryses, därefter kommer de att förvaras i flytande kväve i minus 196 grader. Nedfrysning av spermier är ett säkert sätt för att bibehålla dem fertila (fruktsamma). I sällsynta fall tål dock spermier inte nedfrysning så det finns aldrig några garantier för att de kan användas.

För kvinnan
• Nedfrysning av oocyter (obefruktade ägg). För kvinnor som ska genomgå en behandling som kan ge en långvarig eller permanent påverkan på fortplantningsförmågan, kan vi erbjuda nedfrysning oocyter. Längre fram kan dessa användas till behandling.

• Nedfrysning av befruktade ägg (embryon). För kvinnor som ska genomgå en behandling som kan ge en långvarig eller permanent påverkan på fortplantningsförmågan, kan vi erbjuda nedfrysning av befruktade ägg. Längre fram kan dessa användas till behandling.

Embryona får förvaras i max tio (10) år och får endast användas till just det här paret. Men dispens om förlängning av frysförlängning kan ansökas hos Socialstyrelsen.

Patienter som remitteras till Livio Fertilitetscentrum Umeå för embryonedfrysning erbjuds ett samtal med en gynekolog. Patienterna får då information om hur själva nedfrysningen av embryona går till och om framtida möjligheter att kunna få egna barn.