Vad säger lagen?

Enligt svensk lagstiftning ska ett barn som har tillkommit genom donation av ägg eller spermier ha möjligheten att vid mogen ålder, kunna ta reda på sitt genetiska ursprung. Därför kommer donatorns uppgifter att arkiveras hos Livio Egg Bank. I de fall där det skulle bli aktuellt att barnet önskar att söka sitt genetiska ursprung kommer Livio Egg Bank alltid att kontakta dig innan, så att du är förberedd.

En äggdonator i Sverige får enligt svensk lagstiftning ge upphov till barn i högst 6 familjer.

Det viktigaste i lagen som du som donator behöver känna till:

“Ett barn som har kommit till genom äggdonation har rätt att om det uppnått tillräcklig mognad, självt få delar av de uppgifter om äggdonator som har antecknats i sjukhusets särskilda journal. Socialnämnden är skyldig att på begäran biträda barnet med att skaffa fram dessa uppgifter”.

Donatorn undertecknar ett samtycke till att donerade ägg får användas för befruktning utanför kroppen och därmed har givaren inga juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot de eventuellt kommande barnen.