Är du remitterande läkare?

Kostnad (för vårdgivare) för spermaanalys hos Livio Gärdet är 1 500 kr/analys.

Om du skickar en elektronisk remiss

  • Gör beställningen i Take Care
  • Skriv ut/hänvisa till denna provtagningsanvisning och informera patienten inför provet
  • Be patienten logga in via 1177. se och boka tid själv, om patienten skulle behöva hjälp med att boka tid går det bra att ringa till oss på 08-586 120

Om du använder pappersremiss

  • Säkerställ att ni använder den senaste remissversionen – se länk här
  • Fyll i patientens personuppgifter
  • Skriv in er kombikakod samt remitterande läkares namn och vårdenhet
  • Skicka med patienten remissen, denna måste finnas hos oss vid provtagningstillfälle annars får tiden bokas om
  • Skriv ut/hänvisa till denna provtagningsanvisning och informera patienten inför provet
  • Be patienten logga in via 1177. se och boka tid, om patienten behöver hjälp med att boka tid går det bra att ringa till oss på 08-586 120 00

Våra svarsrutiner

Vi svarar ut spermaproven enligt WHO:s referensvärden (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition, 2010).  Det är inremitterande läkare/klinik som ansvarar för provsvar och att detta meddelas patienten. Eventuell uppföljning samt vidare utredning sker via inremitterande läkare/klinik.

Vi eftersträvar en hög servicegrad med snabb återkoppling till remittenten. Utlåtande skickas inom 7 arbetsdagar. Om elektronisk remiss har skickats skannas provsvaret till Take Care när utlåtande är klart, om pappersremiss har medskickats patienten kommer provsvar skickas till inremitterande klinik brevledes.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor!