HBTQI hos Livio Göteborg

HBTQI är ett paraplybegrepp för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, personer med Queera uttryck och identiteter, samt Intersexpersoner.

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlade med respekt och känner sig välkomna. Därför utbildas vår personal fortlöpande i HBTQI frågor.

Utbildningen omfattar begreppsgenomgång, grundläggande normkritik och kunskap om homosexuellas, bisexuellas, transpersoners livsvillkor samt om personer som identifierar sig som queer. Diskriminering och privilegier, HBTQI – personers hälsosituation och livsvillkor samt lagstiftning och HBTQI – historia.
Målet är att Du som patient ska känna dig välkommen och trygg med att kunna vara Dig själv.