Kvalitet

Kvalitet – ett centralt begrepp

På Livio Göteborg har kvalitet alltid varit ett centralt begrepp. Att vi var tidigt ute med att systematiskt arbeta med kvalitetssystem är därför ingen tillfällighet. Vi handskas med det som ska bli liv, vilket ger oss en ödmjukhet och beslutsamhet att göra alla moment så bra som möjligt med vår tids kunskap. Vi vet att med hög ambition, hög säkerhet, ordning och reda gör vi ett gott arbete med patienten i centrum.

Kvalitetsstandard

Vi har valt att arbeta med ISO-standarder som är internationellt accepterade. Livio Göteborg var den första IVF-klinik i Sverige som certifierades enligt ISO 9001 år 2002.