Verkan och biverkningar av läkemedel

Läkemedel som används för att stimulera äggstockarna
Syntetiskt FSH (Gonal-f; Puregon) och urinderiverade hpHMG (Menopur) innehåller samma hormon som kroppen bildar i hypofysen vilket stimulerar utvecklingen av en mogen äggblåsa (follikel). Eftersom dessa hormoner medvetet ges i högre dos stimuleras äggstockarna så att flera folliklar bildas och högre nivåer av östrogen uppnås. Preparaten påverkar endast äggstockarna och några direkta biverkningar från andra delar av kroppen kan därför inte förväntas.

Kända biverkningar
Symtom från äggstockarna kan förekomma – svullnadskänsla, ömhet, ibland smärtor. Ökade nivåer av östrogen från äggblåsorna kan ge ökad flytning, ömhet i brösten, trötthet, illamående.

En ovanlig form av biverkan är ovariellt överstimuleringssyndrom (”OHSS”) med utveckling av stort antal folliklar hos kvinnor med god äggreserv. Överstimulering uppkommer först efter det att man framkallat äggmognad med hCG (Ovitrelle, Pregnyl) och kan undvikas genom att ändra behandlingsplanen.

Läkemedel som förhindrar frisättning av ägglossningshormon (LH) GnRH agonister (Suprecur, Synarela,) tas vanligen i form av nässpray och efter en kortvarig stimulering av hypofysens frisättning av FSH/LH hämmas denna frisättning efter 10-14 dagar (nedreglering med långt protokoll) och därefter är ägglossningen blockerad under hormonstimuleringen. Nedreglering kontrolleras genom blodprov (östrogen låg nivå) eller ultraljud (inga växande folliklar).

Kända biverkningar
Blodvallningar, svettningar (pga lågt östrogen), huvudvärk, koncentrationssvårigheter. Uppkomst av funktionell cysta på äggstocken (försvinner med tiden, kan även punkteras via vaginalt ultraljud).

GnRH antagonister ( Orgalutran, Cetrotide) ges i form av dagliga injektioner från 5-6 stimuleringsdagen och förhindrar effektivt frisättning av LH och därmed ägglossning (kort protokoll).

Lokala biverkningar från injektionsstället är vanliga, klåda, svullnad och beror på frisättning av histamin. Besvären brukar snabbt klinga av.

Läkemedel som framkallar äggmognad
För att äggen ska mogna och bli befruktningsdugliga fordras stimulering med LH eller LH-liknande hormon (hCG).

hCG (Ovitrelle, Pregnyl) har inga egentliga biverkningar i sig själv men kan göra att folliklarna växer ytterligare och ger en känsla att ägglossningen är på väg. hCG har lång halveringstid och stimulerar även gulkropparna som bildats då äggen tagits ut. Detta kan leda till fortsatt svullnadskänsla. Om många folliklar utvecklats (fler än 18-20) och östrogennivån är hög finns en viss risk att hCG-injektionen leder till överstimulering. Om det finns risk för allvarlig överstimuleringen kan man avstå från att ge Ovitrelle och i stället ge Suprefact (möjligt då kort protokoll används).

Suprefact injektion används för att stimulera frisättning av ägglossningshormon från hypofysen så att äggen mognar och kan tas ut. I detta fall blir det oftast aktuellt att frysa alla embryon och vänta med återförandet en månad. Eftersom Suprefact ger en mycket begränsad effekt på hormonerna kan man med detta alternativ helt undvika risken för överstimulering.

Läkemedel som stimulerar livmoderslemhinnan efter återförandet
Gulkroppshormon (progesteron) är nödvändigt för att ett embryo ska kunna implantera i livmoderslemhinnan. Efter ägguttaget bildas progesteron men produktionen är ofta kortvarig och måste därför kompletteras med progesteron som ges i slidan. Tre olika preparat finns på marknaden som har likartad effektivitet och ges fram till dagen för graviditetstest.

Progesteron MIC vagitorier (400 mg) ges vanligen 3 gånger per dygn. Biverkningarna är få och lindriga men det kan uppfattas som kladdigt och nackdelen är att det måste tas 3 gånger per dygn.

Crinone vaginal gel 8 % ges en gång per dag och är därmed enklare än progesteron MIC. Biverkningarna få och lindriga, vitaktiga flytningar kan förekomma och är ofarligt.

Lutinus slidtabletter (100 mg) ges 2-3 ggr per dygn. Biverkningar är lindriga, ibland i form av sveda.