Viktig information för er som har ägg, spermier eller embryon nedfrysta hos Livio Umeå!

16 Apr 2024

Till dig som gjort behandling vid Livio Umeå

Följande brev har gått ut till de som har frysta ägg, spermier eller embryon hos oss:

Vi kontaktar dig då du har frysta embryon/ägg/spermier förvarade vid Livio Umeå. Enligt patientlagen (2014:821) har du som patient rätt att vara delaktig och få information om det som sker kring den egna vården.

Av den anledningen vill vi informera dig om att Livio Umeå flyttar till nya lokaler på Lasarettsbacken 7 i Umeå under slutet av april 2024. Dina frysta embryon/ägg/spermier kommer att följa med oss till de nya lokalerna, frysförvaringen kommer inte att påverkas eller förändras av flytten.

Till dig med specifika frågor kring själva flytten av embryon/ägg/spermier ber vi dig kontakta oss via 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Livio-Umea-Umea/ Välj e-tjänst: ”Till dig som mottagit ett utskick om flytt av frysta embryon/ägg/spermier”.

Har du under 2024 anmält destruering av embryon/ägg/spermier kan du bortse från detta brev.

 

Med vänliga hälsningar

Livio Umeå